Kultur- och trädgårdsresa till Japan

ryoanji tempel, Kyoto, Japan

Det här är en resa för dig som är intresserad av japansk traditionell kultur och japanska trädgårdar eller kanske bara älskar vackra och exotiska platser i största allmänhet! Vi tillbringar flera dagar i Kyoto-området – den japanska kulturens vagga. Här finns de flesta av Japans absolut vackraste trädgårdar, oftast belägna i direkt anslutning till uråldriga zen-buddhisttempel. Begreppet zen är den sino-japanska läsningen av det kinesiska ordet chan som i sin tur är en förkortning av channa – kinesernas tolkning av det indiska sanskritordet dhyana, vilket betyder kontemplation eller meditation. Zen-tempelträdgårdarna anlades inte bara för att fungera som vackra vyer eller miniatyrlandskap att försjunka i. Att underhålla en tempelträdgård var också ett sätt för munkarna att uppnå ett meditativt tillstånd där de helt befann sig i det pågående nuet utan att sorger från det förflutna eller oro inför framtiden gjorde sig påmint. Kanske har du upplevt något liknande när du påtat i trädgården? Trädgården kan bli en oas där tiden står stilla både för trädgårdsmästaren och för betraktaren. Den som befinner sig i nuet blir ett med trädgården och den harmoniska helhet som den symboliserar.   

Innan zenbuddhismen nådde Japan hade den i Kina redan tagit till sig influenser från taoismen, en kinesisk filosofi som betonar balans mellan de två ytterligheterna yin och yang – de kontraster som formar alla fenomen i universum. De japanska tempelträdgårdarna reflekterar därför också grundtanken att harmoni (eller skönhet) skapas av en avvägd balans mellan dessa ytterligheter. Därför finner man i japanska trädgårdar ofta skarpa men balanserade kontraster mellan ljus och skugga och hårt och mjukt. I sten och vatten, till exempel, finner man motsatsförhållandet mellan det som är hårt och stabilt och det som är mjukt men flyktigt.

Trädgårdskonsten i Japan må visserligen genomsyras av idéer hämtade från traditioner av icke-japanskt ursprung som buddhismen och taoismen, men inhemska föreställningar har också haft ett stort inflytande på hur trädgårdskonsten kommit att utvecklats i landet. Inom shinto, Japans inhemska religion med en myriad av olika gudomligheter, anses naturen vara besjälad och det finns en mängd av gudar och gudinnor som förknippas med olika naturfenomen eller växt- och djurriket. Shintoismens vördnad inför naturens skönhet kommer alltså också till uttryck i de japanska trädgårdsarkitekturen.

Att anlägga en vacker och balanserad traditionell japansk trädgård kräver mycket kunskap och dessutom en säker hand, konsten att uppskatta resultatet, å andra sidan, är knappast en intellektuell process utan snarare någonting som sker med själ och hjärta! Efter att ha besökt Kyoto, Japans gamla huvudstad med sina fantastiska tempel, shintohelgedomar och trädgårdar, tillbringar vi de sista dagarna i miljonstaden Tokyo. Tokyo har visserligen också en hel del vackra trädgårdar, men de flesta bleknar trots allt i jämförelse med vad vi redan har upplevt i Kyoto-området. Tokyo är likväl en fantastisk stad och vi passar på att uppleva så mycket som möjligt av denna moderna världsmetropol. Vi besöker några av Tokyos mest intressanta stadsdelar och upplever storstadens puls. Japan är sannerligen kontrasternas rike!        
 

Dag 1: Resa till Japan
Flyg till Osaka. Måltider ingår ombord på långflygningen.

Dag 2: Osaka – Kyoto
Ankomst till Osaka på förmiddagen och buss till Kyoto. Vi börjar med att besöka Nijo-borgen, uppförd under det tidiga 1600-talet för att fungera som residens åt shogunen (Japans militärdiktator) vid de tillfällen han besökte Kyoto. Som en säkerhetsåtgärd lät man i borgens passager lägga ett ”näktergalsgolv” vars plankor visslar till när man beträder det. Tanken var att ljudet skulle röja nattliga inkräktare med uppdrag att lönnmörda shogunen. Vi hör hur det visslar till under fötterna medan vi beskådar borgens olika mottagningssalar och tidstypiska skärmmålningar av bland annat den kände konstnären Kano Tanyu. Vi beundrar borgens magnifika träport med rikt utsirade och färgglada detaljer och besöker borgens klippträdgård. Trädgården anlades av konstnärsgeniet Kobori Enshu som inte bara bemästrade trädgårdsarkitektur utan även andra sköna konster som poesi, kalligrafi, måleri, ikebana (japanska blomsterarrangemang) och sado (teceremoni). Vi åker därefter till hotellet och vilar ut efter den långa resan. Välkomstmiddag på kvällen. (Lunch och middag)  

Dag 3: Kyoto
Efter frukost beger vi oss till det vackra tempelkomplexet Nanzenji med sina många tempelbyggnader och vackra trädgårdar. Nanzenji är huvudtempel för den zenbuddistiska inriktningen rinzai och har anor från sent 1200-tal. Vi besöker vad som förr i tiden var abbotens bostadsområde och ser en av Japans mest kända karesansui-trädgårdar (”torrt-landskap”). Trädgården, en harmonisk komposition av naturligt formade stenar på en bädd av krattat grus, sägs föreställa vadande tigerhonor med sina ungar. Även tempelbyggnadens skärmmålningar, varav den mest berömda föreställer en vattenlapande tiger, utgör templets främsta sevärdheter. Den skarpögde betraktaren kanske lägger märke till bekanta detaljer i det konstnärliga utförandet. Trädgårdsarkitekten är Kobori Enshu och konstnären bakom tigermålningen är Kano Tanyu som vi redan stiftat bekantskap med. Båda konstnärerna bildade skola var och en för sig inom några av de ledande konstformer som var populära under sent 1500-tal och tidigt 1600-tal. I nära anslutning till stenträdgården går det vanligtvis att köpa en skål matcha (samma sorts gröna te som används vid te-ceremoni) vilket kanske passar fint med tanke på att Kobori Enshu faktiskt också var en Japans mest berömda temästare. Vi besöker därefter Konchi-in, en av de övriga tempelbyggnaderna som är öppet för allmänheten på det stora tempelområdet. Från templets veranda ser vi ut över ytterligare ett av Kobori Enshus karesansui-trädgårdar – en stiliserad stenkomposition som ska föreställa en trana och en sköldpadda. Tranor och sköldpaddor symboliserar i hela Ostasien en önskan om ett långt liv och när djuren avbildas tillsammans anses motivet vara särskilt lyckobringande. Vi lämnar Nanzenji bakom oss och följer Tetsugaku no michi (Filosofens väg), ett av Kyotos mest älskade promenadstråk. Under våren, speciellt då körsbärsblommorna står i full blom, fylls stråket av firande människor som beundrar alla sakurablommor. Grenverken tycks bilda ett rosaskimrande moln ovanför flanörerna. Under hösten är det en mer stillsam stämning men minst lika vackert. Higashiyama (Östra bergen) lyser av höstens blodröda, brandgula och klart solgula kulörer, men promenadstråket är fint även under resten av året! Under promenaden passar vi på att besöka det mindre templet Honen-in med sin trolska atmosfär, stilla lugn och vackra promenadträdgård innan vi kommer fram till Ginkakuji (Silverpaviljongen) vid slutet av Filosofens väg. Ginkakuji uppfördes under den senare hälften av 1400-talet och var ursprungligen den plats där shogunen Ashikaga Yoshimasa i enskildhet skulle kunna meditera. Under stilla kontemplation sägs han ha beundrat de vackra trädgårdarna, trots pågående inbördeskrig. Shogunen blev under slutet av sitt liv zenmunk och enligt hans vilja blev platsen efter hans död det tempelområde vi finner idag. Ginkakujis trädgårdar har verkligen en särpräglad skönhet. Promenadträdgården med sina olika sorters mossa lyser grönt av fräschör, medan tempelområdets ”torra landskap” med sin stramt konformade komposition, troligen föreställandes det heliga berget Fuji, ger en helt annan sorts skönhetsupplevelse. Efter en sen lunch avslutar vi dagen med att besöka Heianjingu, visserligen en av Kyotos yngsta shintohelgedomar, men likväl en av Japans kanske mest iögonfallande med sina cinnoberröda färg. Den majestätiska helgedomen byggdes 1895 för att efterlikna det kejserliga palatset under Heian-perioden (794-1185). I anslutning till Heianjingu finns ett stort trädgårdsområde uppfört under en tjugoårstid av den kände trädgårdsarkitekten Ogawa Jihei. (Frukost och lunch)    

Dag 4: Kyoto
Vi startar dagen med att besöka zen-templet Ryoanji med sin berömda stenträdgård från sent 1400-tal. De noggrant komponerade stenarrangemangen ligger som öar i ett hav av krattat grus och är tänkt att beskådas i stillhet. Därför åker vi dit på morgonen när det fortfarande är förhållandevis folktomt. Vi åker sedan till det närbelägna templet Kinkakuji (den Gyllene paviljongen) med anor från sent 1300-tal. Större delen av Kinkakuji är täckt i bladguld och templets tre våningar har alla sin egen särpräglade arkitektoniska stil. Molnfria dagar reflekteras Kinkakuji kristallklart i det omgivande vattnet och den tillhörande promenadträdgården är skapad för att harmoniskt smälta in i det bakomliggande landskapet. Vi besöker därefter några utsökta zen-trädgårdar på buddhisttemplet Daitokujis ägor. Under eftermiddagen besöker vi Kiyomizu-templet med anor från slutet av 700-talet. Templet är vackert beläget vid sluttningarna till Higashiyama-bergen i östra Kyoto och är speciellt känt för sin enorma träveranda där pilgrimer en gång i tiden brukade samlas. Kiyomizu betyder ”det klara vattnet” och anspelar på den källa som ligger i anslutning till templet. Källvattnet som många av tempelbesökarna står i kö för att dricka av sägs ha undergörande egenskaper. Vi promenerar sedan i långsam takt längs Higashiyamas vackra sluttningar och följer gränderna ned till det berömda geishadistriktet Gion. Promenaden är säkerligen en av de vackraste i hela Japan och går genom kulturminnesmärkta områden med små boutiquer och stråk med diskreta tehus. Vi kommer fram till Gion under den sena eftermiddagen när geishorna ger sig ut för att underhålla sina gäster på något av de mer exklusiva tehusen. Med lite tur är det möjligt att vi träffar på någon av dem. (Frukost och lunch)

Dag 5: Kyoto – Uji – Kyoto  
På morgonen efter frukost åker vi till shintohelgedomen Fushimi Inari Taisha känd för sina rödlackade torii-portaler. En torii symboliserar gränsen mellan denna värld och det gudomliga. Intill den unika helgedomen bildar tusentals torii en suggestiv passage, nästan som en röd allé, som slingrar sig uppför ett heligt berg. Fushimi Inari Taisha är tillägnad risets, sakéns och köpmanskapets gud och torii-portalerna är mestadels donerade av olika japanska företag och affärsmän. Vi besöker därefter Tofukuji-templet med anor från 1200-talet. Templet är särskilt känt för sina fantastiska mossträdgårdar och vackra höstlönnlöv. Vi åker vidare mot staden Uji där vi besöker buddhisttemplet Byodoin med anor från Heian-perioden. Här får vi se ett fint exempel på en så kallad paradisträdgård. Templets vackra huvudbyggnad i kinesisk stil har en trädgård med tillhörande damm som symboliserar Jodo (”Det rena landet” – ett buddhistiskt paradis i väster). (Frukost och lunch)

Dag 6: Kyoto – Nara – Kyoto
Efter frukost åker vi på en dagstur till staden Nara grundat under det tidiga 700-talet. Nara var den tidiga japanska statens första egentliga huvudstad. Vi inleder dagen med att besöka stadens mest kända trädgård – Isuien. Promenadträdgården är delvis anlagt enligt principen shakkei (”lånat landskap”) där man låter det naturliga landskapet (eller i vissa fall) vackra byggnader bilda fond till trädgården. Här har man låtit taket till Naras stolthet, Todaiji-templet, bilda kuliss. Buddhisttemplet är en av världens äldsta och största träbyggnader och rymmer en enorm buddhastaty i brons. Det uppfördes strax efter att Nara blivit huvudstad och ligger i en park där hjortar alltid har tillåtits att ströva fritt. Templet är samtida med den närbelägna Shinto-helgedomen Kasuga Taisha, känd för sin vackra tempelgång som kantas av tusentals mossbeklädda stenlanternor. (Frukost) 

Dag 7: Kyoto  
På morgonen besöker vi Sanjusangendo-templet med världens längsta träbyggnad som rymmer 1001 statyer av barmhärtighetens bodhisattva Kannon. De förgyllda statyerna som snidades under 1200-talet skiljer sig alla något från varandra och tillsammans ger de ett mäktigt men gåtfullt intryck i den stora och dunkla byggnaden där de stått uppradade under århundraden. Åsynen av alla statyer med sina hemlighetsfulla och inåtvända ansiktsuttryck, de tända stearinljusen, doften av rökelse och ljudet av munkmässande bidrar sannerligen till en unik upplevelse. Därefter åker vi till distriktet Arashiyama där vi beundrar den underbara naturen vid Togetsubron. Här besöker vi också Japans kanske vackraste bambulund. Den höga bambun välver sig över besökarna på båda sidor av promenadvägen som leder till Tenryuji-templet med anor från 1300-talet. Templet har en vacker promenadträdgård med en damm i form av det kinesiska tecknet för hjärta - kokoro. Resten av dagen till egna strövtåg. Fråga gärna färdledaren om utflykts- eller shoppingtips. (Frukost och lunch)

Dag 8: Kyoto – Tokyo
Efter frukost tar vi snabbtåget Shinkansen till Tokyo (en resa på ca 3 timmar). Efter att vi kommit fram till huvudstaden beger oss längst Yamanote linjen (Tokyos ringlinje) till Meiji jingu, en helgedom uppfört till åminnelse av Kejsar Meiji (1852 - 1912) och hans gemål kejsarinnan Shoken (1869-1912). I Japan förknippas Kejsar Meiji med den moderniseringsprocess som inleddes under den senare hälften av 1800-talet. Från att tidigare ha varit avskärmat från yttervärlden i nästan total självisolering utvecklas Japan under Kejsar Meijis regeringsperiod till att bli en asiatisk stormakt. Meiji jingu är därför en symbol för Japans omvandling till en modern nation under Meiji-kejsarens försorg.  Helgedomen är också en plats där inslag av den kejsarkult som en gång i tiden omgav den japanske kejsaren kommer till uttryck. Vi beger oss sedan till den närliggande stadsdelen Harajuku. Vi promenerar längst Takeshita dori, en gata känd för att ge upphov till mycket av gatumodet bland Japans ungdomar. En del av kreationerna kan vara ganska uppseendeväckande! Här finns lite tid att upptäcka stadsdelen på egen hand, eller kanske shoppa i en av Tokyos största och mest välsorterade souveniraffärer som ligger i närheten. Vi promenerar sedan till Shibuya, känt för sin shopping och sitt stora nöjesutbud, och ser Shibuyas berömda ”scramble crossing” med övergångsställen som korsar varandra framför stationen. (Frukost)

Dag 9: Tokyo
På morgonen beger vi oss till den konstgjorda ön Odaiba i Tokyobukten. Vi åker dit med förarlöst monorailtåg och beger oss till Miraikan, ett vetenskapsmuseum som främst belyser hur man i framtiden, med hjälp av ny teknik, kan tänkas försöka lösa olika utmaningar som mänskligheten ställs inför. Museet är känt för sina utställningar om miljö och robotar. Här kan man bland annat se den gående, springande och hoppande humanoiden Asimo och andra robotar som utformats för att likna människor. Vi besöker därefter Tokyos stadshus (Tokyo Metropolitan Government Building), en skyskrapa i finansdistriktet i stadsdelen Shinjuku. Skyskrapan med sina två torn invigdes 1991 och lär vara designat för att likna ett datachips. Härifrån får vi en storslagen vy över megametropolen Tokyo som ligger nedanför oss. En klar dag kan man till och med skymta Fuji härifrån. Vi går på en stadsvandring i Shinjuku och passerar en av världens mest trafikerade stationer – Shinjuku stationen. Varje dag passerar mer än 3,5 miljoner människor det här trafiknavet. Under rusningstid kan man se en aldrig sinande ström av pendlare på väg till eller ifrån arbetet. Shinjuku med sina höga byggnader, enorma TV-skärmar och neonskyltar är en fantastisk syn. Efter att ha gjort en kort utflykt till Shinjukus nöjesdistrikt Kabukicho åker vi tillbaka till hotellet längst Yamanote-linjen. På kvällen äter vi en gemensam avskedsmiddag. (Frukost och middag)

Dag 10: Tokyo
Dagen på egen hand i Tokyo. Fråga gärna färdledaren om tips på utflykts-eller shoppingtips. (Frukost)

Dag 11: Hemresa
Transfer till flygplatsen och hemresa till påstigningsorten.
 


AVRESA HEMKOMST AVRESEORT PRIS FLYGBOLAG PLATSER BOKNING
2019-11-06 2019-11-16 Stockholm 34 500 Air China Öppet Boka här
2019-11-06 2019-11-16 Göteborg 34 500 Air China Öppet Boka här
2019-11-06 2019-11-16 Köpenhamn 34 500 Air China Öppet Boka här
2019-11-06 2019-11-16 Oslo 34 500 Air China Öppet Boka här

Priserna är baserade på  kostnader och valutakurser 2018-11-30. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar samt för omkastningar i programmet.

Allt detta ingår i priset:
Flyg till Osaka
Hemresa från Tokyo
Alla flygskatter
Snabbtåg Shinkansen Kyoto - Tokyo
Hotell i delat dubbelrum med frukost
Utflykter och måltider enligt program
Svensktalande reseledare

Kan beställas mot tillägg:
Enkelrum 7 000 kr
Avbeställningsskydd 6 % av resans pris
Reseförsäkring 530 kr

Barnrabatt:
Fråga vid bokning

 

 

 

Vi reserverar oss för byte till likvärdigt hotell. Rummen på våra gruppresor är normalt i kategorin standard. Om du går in på hotellens hemsidor visas ofta bilder på rum med högre standard. Vi är inte ansvariga för informationen på hotellens hemsidor.