Särskilda resevillkor

SÄRSKILDA RESEVILLKOR
2020-02-19
                                                                                  
Nedanstående kompletterande resevillkor gäller för researrangören Phoenix. De kompletterar och specificerar Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor.
 
Anmälan och betalning
Om inte annat avtalats gäller: Anmälningsavgift för våra resor är 2 000 kr och skall betalas senast tio dagar efter det att bokningen gjorts. Anmälan är därefter bindande. Om resan bokats mindre än 35 dagar före avresa skall anmälningsavgift betalas omgående. Slutbetalningen skall vara Phoenix tillhanda senast 15 dagar före avresa. Om resan har bokats mindre än 15 dagar före avresa skall hela resan betalas direkt vid bokningstillfället.
Vissa paketresor kan ha högre anmälningsavgift än 2 000 kr. Det gäller de resor som har specialarrangemang.
 
Avbeställning av resan
Avbeställningskostnaden per person är alltid lägst anmälningsavgiften
Vid avbeställning 90 – 65 dagar före avresa ska resenären betala 10% av resans pris.
Vid avbeställning 64 -  35 dagar före avresa ska resenären betala 50% av resans pris.
Vid avbeställning 34 – 20 dagar före avresa ska resenären betala 75% av resans pris.
Sker avbeställningen senare ska resenären betala hela resans pris.
 
Avbeställningsskydd
Avbeställningsskydd för resan kan tecknas hos Phoenix mot en kostnad av 6% av resans pris. Resenären kan härigenom skydda sig mot avbeställningskostnader. Detta skydd innebär att avbeställning kan ske före avresan om allvarlig sjukdom eller olycksfall, som styrkts med läkarintyg, drabbar resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas/sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan.
Avgiften för avbeställningsskyddet skall betalas samtidigt med anmälningsavgiften. Avgiften för avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbeställning. Ej heller en expeditions avgift på 250:- per person.
 
Minimiantal resenärer för resan
För att en resa skall kunna genomföras krävs normalt 15 resenärer. Om antalet anmälningar senast 21 dagar före avresan är mindre än 15, har arrangören rätt att ställa in resan. I sådana fall meddelas inbokade resenärer.
 
Förbehåll om ändringar
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i program/katalog/prislista och förbehåller oss också rätten att, innan avtal träffats med resenären, vidta ändringar av uppgifter i katalog och informationsmaterial om resan. Likaså förbehåller sig Phoenix rätten att företa ändringar av för resorna gällande avtalsvillkor till resenärens nackdel. Om sådana eventuella ändringar görs före avresan meddelas resenären omgående per post.
 
Flygresor
Uppgifterna om flygresorna är alltid preliminära, även de som anges på bekräftelsen. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna. Flygplatsskatt och bränsletillägg ingår normalt i våra priser.
 
Pass och visum
I de fall Phoenix ordnar visering för resenären ansvarar resenären för att erforderliga handlingar är Phoenix tillhanda i tid. Normal inlämningstid av passet är 5 veckor innan avresa. Passet återfås 7-10 dagar innan avresa tillsammans med övriga färdhandlingar. Vid tidigare eller senare visering uttages en expeditionsavgift.
 
Hotell och inkvartering
Om möjligt förmedlar vi gärna plats i dubbelrum för resenär som reser ensam. Om en av dessa resenärer blir sjuk eller måste avbeställa sin plats måste vi dock debitera enkelrumstillägg för kvarstående resenär. Om möjligt kan vi boka trebäddsrum och det innebär i de flesta fall dubbelrum + extrabädd. Utrymmet kan då bli något begränsat för samtliga i rummet.
 
Ändringar av resrutt, program, hotell m.m.
Om resenären väljer att inte utnyttja angivna hotell och transporter, eller lämnar gruppen under resans gång kan ingen återbetalning ske. Vidare frånsäger sig arrangören ekonomiskt ansvar för händelser som kan rubriceras som force-majeur. När vi planerar gruppresor måste vi i många fall reservera platser på flyg och hotell upp till ett år före planerad avresa. Detta innebär att ändringar någon gång kan förekomma; så t ex kan en vistelse på någon ort förlängas eller förkortas genom att flyg- eller tågtider ändras. Vid hotellbyte garanteras samma eller högre standard. Om kvaliteten på ett programinslag sjunkit, om ett museum är stängt för reparation osv, har vi som ambition att erbjuda motsvarande programinslag eller komplettera med andra aktiviteter i den mån detta är möjligt. Vi kan inte ge ekonomisk kompensation i sådana fall. Ibland kan kända väsentliga förändringar av detta slag meddelas före avresan.
 
Hantering av personuppgifter
Genom att betala anmälningsavgiften bekräftar du att du tagit del av, och godkänner gällande resevillkor nedan. Vi behandlar i huvudsak dina uppgifter för att kunna fullgöra ett avtal d.v.s. leverera de resetjänster du beställt av oss. Vi behandlar även uppgifter med stöd av samtycke samt för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser.
 
Uppgifter som samlas in i samband med bokning och resa
När du bokar en resa med oss samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna genomföra din beställning. Uppgifterna lämnas ut till de leverantörer vi samarbetar med för att tjänsten ska kunna levereras (flygbolag, hotell, leverantörer av aktiviteter etc.). Överföring till tredje land sker om du reser till ett land som inte är medlem i EU eller EES. När du har bokat en resa med oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse och viktig information om din resa. Vi använder oss av e-post och SMS. Vi använder också uppgifterna för bokföring.
 
Vid bokning förekommer att en person lämnar uppgifter om flera personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna till oss har samtliga resenärers samtycke för att lämna ut uppgifterna.
 
Resegaranti
Vid köp av våra paketresor gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Kammarkollegiet bestämmer storleken på garantin utifrån hur många avresor med grupper researrangör har per år.
 
PHOENIX har ställt lagstadgad garanti till kommerskollegiet.
Org nr: 556427-8157
 
Kammarkollegiet:
Box 2218, 103 15 Stockholm
Tel.: 08 - 700 08 00   Fax: 08 - 700 09 98
https://kammarkollegiet.se/
 
Phoenix travel
Phoenix Travel är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF), www.resebyraforeningen.se vilket är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor.
 
PHOENIX SWEDEN AB
Norra Gubberogatan 30
416 63 Göteborg
 
Telefon: 031 - 14 77 33
E-post: info@phoenixtravel.se
Hemsida: www.phoenixtravel.se