Resegaranti


Vid köp av våra paketresor gäller resegarantilagen. Det innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas ur resegarantin. Kammarkollegiet bestämmer storleken på garantin utifrån hur många avresor med grupper researrangör har per år.
 
PHOENIX har ställt lagstadgad garanti till kommerskollegiet.
Org nr: 556427-8157
 
Kammarkollegiet:
Box 2218, 103 15 Stockholm
Tel.: 08 - 700 08 00        
Fax: 08 - 700 09 98