Beijing

Himmelska fridens port

Beijing ligger på 40 grader nordlig bredd, ungefär som Madrid, och 116 grader östlig längd. Stadskärnan ligger på 43 meter över havet, och avståndet till havet är 180 km. Staden med...

Shanghai

1. Introduktion
På den här platsen låg från början ett litet fiskeläge. Ordet ’Shanghai’ betyder ”uppe på (eller vid) havet”. Staden har haft flera smeknamn, t ex...

Tokyo

Den japanska huvudstaden har alltid legat där kejsaren bor. Tokyo har varit Japans huvudstad sedan 1868 när kejsar Meiji flyttade sitt residens hit från den gamla huvudstaden Kyoto i västra...

Xi'an

Himmelska fridens port, Beijing, Kina

1. Introduktion
Xi’ans flygplats ligger i Xianyang, 45 km NV om Xi’an. Avståndet är 45 km och det tar en dryg timma från flygplatsen till våra hotell i centrala Xi’an. Vi...

Hiroshima

Den 6 augusti 1945 släppte USA atombomben ”Little Boy” över centrala Hiroshima viket i princip utplånade staden. Efter kriget byggdes Hiroshima upp på nytt och människor flyttade åter...