Världsarv i Burma

Burma

Sjön Inle finns på UNESCO:s lista över preliminära framtida listningar sedan 1996

Sjön har ett intressant ekologiskt och kulturellt värde med sin unika historia och sina minoritetsfolk med speciella traditioner. Inlesjön är Burmas näst största sötvattensjö och ligger i Shanstaten. Sjön har en yta på 116 kvadratkilometer och är belägen 880 meter över havet. I och omkring sjön lever folket Intha. Inthafolket sägs ursprungligen komma från Dawei i södra Burma och talar en ålderdomlig dialekt av burmesiska. Vid sjön lever också andra minoritetsfolk som t ex pa-o, danu, kayah, danaw, shan och burmaner. Större delen av befolkningen är buddhister i Burma och i de här delarna av landet är människorna kända för att vara extra hängivna religionen vilket visar sig i religiösa festivaler och traditioner. På sjön tar man sig bäst fram med båt. De för området typiska små båtarna ror männen på ett speciellt vis stående med ena benet om en åra för att ha god sikt under färden. Kvinnorna sitter däremot ned och ror. Människorna här lever av fiske i sjön och man odlar också grönsaker på sjön genom att skapa odlingsbäddar av sjögräs. Husen omkring sjön är oftast byggda på pålar och här finns flytande marknader och trädgårdar. Sjöns vattennivå kan stiga med 1,5 meter under regnperioden. Många som reser till Burma tycker att besöket vid Inlesjön är en av höjdpunkterna. Här finns många flytande hotell i varierande prisklasser.