Galápagos Islands

Ecuador

Galapagos består av 19 öar som ligger 100 mil utanför Ecuadors kust. Här möts tre stora havsströmmar vilket varit gynnsamt för utvecklingen av marina djur. Öarna har uppstått och formats av seismiska och vulkaniska aktiviteter. På grund av öarnas isolerade belägenhet och stora avstånd till land har djuren utvecklats på ett speciellt sätt. Charles Darwin besökte Galapagos år 1835 och här fick han sin inspiration till utvecklingsteorin om naturligt urval