De arkeologiska samlingarna vid stranden av Boyne

Irland

De tre viktigaste förhistoriska platserna i Brú na Bóinne-komplexet: Newgrange, Knowth och Dowth, ligger på den norra stranden av floden Boyne 50 km norr om Dublin. Detta är Europas största och viktigaste förhistoriska megalitiska samling. Monumenten där hade sociala, ekonomiska, religiösa och begravningsfunktioner.