Den förste Qin-kejsarens mausoleum

Kina
Qicheng shan Mount i Sichuan, Kina

Det återstår fortfarande tusentals statyer att grävas fram på denna arkeologiska plats, som inte upptäcktes förrän 1974. Qin(död 210 f Kr), den förste som enade Kina, är begravd omgiven av de berömda terrakottasoldaterna i centrum av ett komplex, som utformats för att återspegla huvudstaden Xianyans stadsplan. Skulpturerna är alla olika med sina hästar, vagnar och vapen. De är mästerverk av realism och har även stort historiskt intresse.

Qingcheng berget och Dujiangyan bevattningssystem

Kina

Berget Qingcheng dominerar vyn över Chengduslätten. Berget är berömt i kinesisk historia som platsen där filosofen Zhang Ling startade Taoismen år 142. På berget finns hela elva viktiga taoistiska tempel varav flera reflekterar traditionell arkitektur från västra Sichuanprovinsen. På berget finns dessutom andra historiskt viktiga platser och buddhistiska tempel vilket gör det till ett viktigt besöksmål i Chengdu. Tidigare var det också en viktig pilgrimsdestination. De flesta taoistiska templen på berget byggdes under Jin och Tang-dynastierna och under 1600-talet var berget taoismens intellektuella och spirituella centrum.

Mellan Sichuandalen och Qinghai-Tibetplatån finner man också det snillrika bevattningssystemet Dujiangyan som konstruerades redan omkring år 256 före Kristus. Genom tiderna och under olika dynastier har det både förstorats och förändrats. Systemet utnyttjar den naturliga topografin och de naturliga vattensystemen till att fördela vattnet över det enorma jordbruksområdet helt utan användning av dammar. Idag är bevattningsområdet hela 668 700 hektar.

Sedan år 2000 finns både Qingcheng och bevattningssystemet Dujiangyan med på UNESCO:s världsarvslista.

Risterrasserna i Honghe Hani

Kina

Risterrasserna i Honghe Hani upptogs på UNESCO:s världsarvslista så sent som 2013.

I södra Yunnan ligger detta vackra och kulturellt viktiga landskap med terrassodlingar på totalt 4 000 kvadratkilometer, varav 1 660 av dessa är skyddat genom UNESCO. Kärnan av odlingarna ligger i Yuangyang. Spektakulära odlingsterrasser väller ut över Ailaobergens sluttningar längs Hongflodens bank. Sceneriet och färgerna varierar med säsongen, men under hela året erbjuder landskapet spektakulära vyer. Det är Hanifolket som under nästan 1 300 år har konstruerat detta komplicerade bevattningssystem bestående av kanaler som leder vattnet från de skogsbeklädda bergstopparna till risterrasserna. De har även skapat ett integrerat jordbrukssystem som involverar bufflar, boskap, ankor, fisk och ål som bidrar till produktionen av det röda riset som är områdets huvudsakliga gröda. Invånarna här dyrkar solen, månen, bergen, floderna, skogen och andra naturliga fenomen också inkluderat elden. Hanifolket lever i 82 byar mellan de skogsklädda bergstopparna och risterrasserna.

Byarna består av traditionella så kallade ”svamphus”. Det fantastiska systemet av jordbruk vittnar om en extraordinär harmoni mellan natur och människa som skapats genom långvariga sociala och religiösa strukturer.
 

Potalapalatset, Lhasa, Tibet

Kina

En av höjdpunkterna på en resa till Tibet är ett besök i Potalapalatset i huvudstaden Lhasa i Tibet. Palatset var Dalai Lamas vinterbostad sedan 600-talet och är också känt som Tse Podrang, som betyder ”palatset på bergstoppen". Byggnaderna ligger på ca 3 700 m över havet och är i vita och röda färger som speglar det bästa av tibetansk målningskonst. Här kan du även hitta tiotusentals samlingar av olika kulturella lämningar. Potalapalatset var residens och regeringsbyggnad fram till det tibetanska upproret 1959. Numera är byggnaden ett museum öppet för allmänheten. Potalapalatset togs med på UNESCOs världsarvslista 1994 eftersom det är en av de bäst bevarade historiska byggnaderna i Lhasa.

Världsarvet utökades år 2000 med templet Jokhang
Jokhang är ett buddhistiskt tempel grundat av kejsar Songtsän Gampo omkring åren 639-647. För tibetanska buddhister anses templet vara ett av de heligaste och det utgör ett naturligt centrum i Lhasas gamla stadsdelar. Jokhang utsattes för omfattande förstörelse under kulturrevolutionen.

År 2001 utökades världsarvet ytterligare med att även innefatta Norbulingka. Namnet betyder ungefär juvelparken, där juvelen syftar till Dalai Lama. Norbulingka är en park med flera palats som började byggas på 1700-talet och består av flera enastående byggnadsverk i tibetansk stil. Palatsen tjänade som Dalai Lamas sommarresidens från 1780-talet fram till 1959. Parkens byggnation inleddes av den 7:e Dalai Lama som förälskade sig i platsens harmoni, skogar och fåglar. Numera är Norbulingka en populär destination för traditionella tibetanska utflykter.
 

Konfucius kyrkogård och temple och Kongfamiljens hem i Qufu

Kina

På en resa till Kina kan det vara värt att göra en avstickare till Qufu som är Konfucius födelseort. Konfucius; den store filosofen, politikern och utbildaren antas ha levt 551 – 479 f.Kr och var konfucianismens trolige grundare. Templet, kyrkogården och Familjens hem ligger i Qufu i Shandongprovinsen och byggdes till hans ära 478 f.Kr. Templet har förstörts och återuppbyggts under århundradena och idag innefattar det mer än 100 byggnader. Kyrkogården består av Konfucius gravplats och kvarlevorna av mer än 100.000 av hans ättlingar. Kongfamiljens anspråkslösa lilla hem utvecklades till en gigantisk aristokratisk vistelseort där ca 152 byggnader kvarstår idag. Byggnader och monument har genom åren lyckats behålla sin utomordentliga konstnärliga och historiska karaktär genom de kinesiska kejsarnas tillgivenhet i över 2.000 år.

Sommarpalatset, en kejserlig trädgård i Beijing

Kina

Sommarpalatset i Beijing - byggdes först 1750, men blev till stor del förstörd i kriget i 1860 och återställt på sin ursprungliga grund i 1886 - är ett mästerverk i kinesisk trädgårdsdesign. Det naturliga landskapet med kullar och öppna vatten kombineras med konstgjorda byggnader som paviljonger, hallar, palats, tempel och broar för att bilda ett harmoniskt ensemble av enastående estetiskt värde.

Den antika staden Ping Yao

Kina

En resa till kina bör inkludera ett besök till Ping Yao. Staden är ett ovanligt välbevarat exempel på en traditionell Hankinesisk stad som grundades på 1300-talet. Stadsstrukturerna visar utvecklingen av olika arkitektoniska stilar och hur man har planerat staden i det kejserliga Kina under fem århundraden. Av särskilt intresse är de imponerande byggnaderna som byggdes i förbindelse med bankverksamhet och Ping Yao var därför ett viktigt centrum för hela Kina under 1800-talet och tidigt på 1900-talet.

De klassiska trädgårdarna i Suzhou

Kina

Traditionell kinesisk trädgårdsdesign kan man få uppleva under en resa till Kina. Trädgårdarna i Kina är inte riktigt vad vi är vana vid här i västvärlden utan här skall de avbilda ett naturligt landskap i miniatyr. Arkitekturen och designen skall värna om harmoni och balans och består oftast av mest vatten och berg. Dessa sammanfogas så utav broar och paviljonger som skall ge plats för stilla stunder och meditation. Mellan åren 960 och 1279 anlades inte mindre än 200 trädgårdar i Suzhou. Det var framför allt lärda och rika köpmän som lät skapa trädgårdar åt sig. Än idag finns ett hundratal bevarade men endast ett fåtal är öppna för allmänhetens beskådan. Suzhous trädgårdar i de gamla stadsdelarna är uppsatta på UNESCOs världsarvslista sedan 1998 för att de är ett utomordentligt exempel på traditionell kinesisk trädgårdskonst.

Gamla staden i Lijiang

Kina

Idag kan man på sin resa till Kina njuta av ett besök i Lijiang, beläget nära gränsen till Tibet med vackra vyer och fin natur i omgivningarna. Lijiang blir ofta en favoritstad hos kinaresenärer eftersom staden är välbevarad med sina charmiga kullerstensgator, små broar över de många kanalerna och med det vackra Jadedrakens berg i kulissen. Sedan 1997 finns den gamla sta’n med på UNESCOs världsarvslista. De gamla stadsdelarna i Lijiang är perfekt anpassad till den ojämna topografin. Den har lyckats bibehålla sina historiska stadskärna med hög kvalitet och stor ursprunglighet. Dess arkitektur är värd att bevara för att man blandar intryck från flera kulturer årtionden. Lijiang har också ett berömt, gammalt och mycket komplext vattensystem som fungerar än idag. Majoriteten av befolkningen i Lijiang tillhör den etniska minoriteten Naxi.

Mountain Resort och de tillhörande omkringliggande templen, Chengde

Kina

Mountain Resort (Qingdynastins sommar palats), i Hebei-provinsen, byggdes mellan 1703 och 1792. Det är ett stort komplex av palats och administrativa och ceremoniella byggnader. Templen är byggda i olika arkitektoniska stilar och kejserliga trädgårdar smälter harmoniskt in i ett landskap av sjöar, betesmarker och skogar. Utöver sitt estetiska intresse är Mountain Resort en sällsynt historisk kvarleva från det feodala samhället i Kina.

Mogaogrottorna - Gansu - Kina

Kina

På din resa längs sidenvägen är Mogaogrottorna nära staden Dunhuang väl värt ett besök. Grottorna är belägna vid en strategisk punkt där handelsmän korsade sina vägar och lämnade religiösa, kulturella och intellektuella influenser. Det finns 492 tempel i området och de kallas också för De tusen Buddhastatyernas grottor eller Dunhuanggrottorna. Utöver statyer finns väggmålningar som visar buddhistisk konst under 1 000 år. Magaogrottorna finns på UNESCO`s världsarvslista sedan 1987.

Fyndplats för Pekingmänniskan i Zhoukoudian - Beijing, Kina

Kina

Om du reser 42 km sydväst om Beijing finner du orten Zhoukoudian där man år 1923 hittade fossil av Homo erectus, som kan vara upp till 400 000 år gamla. Man gav namnet Pekingmänniskan till fyndet. Platsen avslöjar ett samhälle i förhistorisk tid och ger oss en fantastisk inblick i människans utveckling. Utgrävningar pågår fortfarande.

Den Kinesiska muren

Kina

På din resa till Beijing får du inte missa att besöka den kinesiska muren. Det var 220 år f.Kr., under Qin Shi Huangs ledning, som delar av äldre befästningar fogades samman för att bilda ett enat försvarssystem mot invasioner från norr. Konstruktion fortsatte fram till Mingdynastin (1368-1644), då muren blev världens största militära struktur. Dess historiska och strategiska betydelse matchas endast av dess arkitektoniska betydelse.

 

De kejserliga palatsen från Ming- och Qingdynastierna i Peking och Shenyang

Kina

Den förbjudna staden i Peking, som var säte för den högsta makten i över femhundra år (1416-1911), utgör med sina anlagda trädgårdar och många byggnader (vars nästan 10.000 rum är möblerade och utsmyckade med konstverk), en ovärderlig vittnesbörd om den kinesiska civilisationen under Ming- och Qingdynastierna. Det kejserliga palatset från Qingdynastin i Shenyang består av 114 byggnader som uppförts mellan 1625-26 och 1783. Det innehåller ett viktigt bibliotek och vittnar om grundandet av den sista dynastin, som styrde Kina innan den utökade sin makt till landets mitt och flyttade huvudstaden till Peking. Detta palats fungerade sedan som stöd till det kejserliga palatset i Peking. Den anmärkningsvärda arkitektoniska byggnaden visar prov på Qingdynastins historia och manchuernas och andra stammars kulturella traditioner i norra Kina.